ИНТЕРИОРЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Интериорен инженеринг е услуга, целта на която е пълното менажиране и изграждане на зададените по проект изходни данни.

Предлагаме на клиентите си комплексно обслужване и улеснение при ремонт или преустройство и обзавеждане.Екипът ни се ангажира с цялостното планиране, организиране и извършването на всички необходими строително-монтажни и довършителни дейности.

Като автори на идейния и работния проект, имаме цялостно виждане за реализацията на различните етапи.Това води до минимална вероятност за грешки и допълнително време за отстраняването им.

Същността на услугата “Интериорен инженеринг” се изразява в следните дейности:

  • Изпълнение на всички видове строително-монтажни и довършителни работи;
  • Избор на подизпълнители и доставчици;
  • Контрол и управление на всички подизпълнители;
  • Организация на поръчките и доставките;
  • Логистика на необходимите строителни материали;
  • Стриктно съблюдаване за спазването на изготвения проект;
  • Изпълнение и монтаж на завършващото обзавеждане към проекта;
  • Издаване на обекта в готов за експлоатация вид.