Как интериорният дизайн ни въздейства? Има безброй изследвания за средата и как тя ни влияе – на настроението, продуктивността, енергичността и отношението ни. Интериорният дизайн отдавна вече не е просто създаване на красива среда, която да впечатли гостите ви. Той цели така да организира пространството, че да създаде вашето място, където да се чувствате […]